دریافت جایزه در سومین جشنواره مد و لباس فجر

سادات ابراهیم زاده، کارشناس و طراح مد و لباس برند “سادات مُد” نفر اول بخش دانشجو در سومین جشنواره مد و لباس فجر در اسفند ۱۳۹۲ شد.

مانتو چهل تکه مدل آلاله

الصاق لیبل شیما بر مانتو سبزه

وزیر فرهنگ دولت دهم در اختتامیه جشنواره مد و مانتو در آبان ۱۳۹۱، “لیبل شیما” را به ”مانتو سبزه” الصاق کرد …